direct op onze website

  
 

 

 

Activiteiten - Evenementen - Berichten

 


Koetshuis Cortewalle

WORD GIDS IN BEVEREN
De gidsenvereniging Beveren wenst voor de toekomst haar gidsenbestand aan te vullen met een aantal “cultuur-historische” gidsen.
meer......

 


 

Een terugblik op 90 jaar Gezinsbond Kieldrecht.

Op zondag 22 april viert de Gezinsbond Kieldrecht haar 90ste verjaardag.

Hoewel de stichtingsvergadering plaats vond op 23 december 1925, 93 jaren geleden, is “den Bond der Talrijke Gezinnen” pas in 1928 echt uit de startblokken geschoten.

Dat de Gezinnen talrijk waren blijkt uit een verslag van de Gewestelijke Afdeling, daarin wordt een gezin met 20 en een met 19 kinderen vermeld.

In 1928 was landbouwer Cyriel Anné secretaris, wie de voorzitter is kon niet met zekerheid worden achterhaald, vermoedelijk was het pastoor Tack, die de stichtingsvergadering leidde.

Petrus Deckers (1933) en daarna Lucien Deckers (1954) volgden als secretaris vooraleer een vrouw, met name, de huidige voorzitter, Marina Roggeman (1998) de taak overnam. Gevolgd door Karen Willems (2011) en Liesbeth Van Iseghem (2015) de huidige secretaris.

Emiel Smet (1954), Marcel De Block (1977) en Erna De Smit (1998) namen achtereenvolgens de taak van voorzitter waar. In 2011 volgde Marina Roggeman Erna De Smit op als voorzitter.

Na WO I waren veel kostwinners gesneuveld. De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen mét en gezinnen zonder kinderen.
Kinderbijslag, studietoelagen, leningen voor het bouwen of kopen van een woning, bescherming van de huurder, belastingvermindering voor gezinnen met kinderen, afschaffing van de militaire dienstplicht, goedkoper openbaar vervoer, kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof...

In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte.
Aanvankelijk waren de materiële noden van de gezinnen prioritair, maar gaandeweg kreeg de Bond ook meer aandacht voor thema's zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin, rechten van kinderen, enz...

Sinds 2002 is de bond actief als “Gezinsbond”.

De Gezinsbond Kieldrecht telt ongeveer 200 gezinnen als lid. Dankzij de vele voordelen, groeit het ledenaantal nog jaar na jaar. Naast de nieuwe leden, zijn er ook zeer trouwe leden, zo is Annie Van Den Bossche al 65 jaar lid, Karel Dillis volgt met 47 jaar en Elegast Van Laere is dat al 46 jaar.

Soms verhuizen leden uit Kieldrecht en blijven ze toch hier lid, zo is Jan Van Haelst de lokale Gezinsbond al 43 jaar trouw.

Een vereniging kan maar groeien en bloeien dankzij een dynamische bestuurswerking, daarom kijkt het huidige bestuur met dankbaarheid terug op allen die hen voorgingen in de werking.

De babysitdienst en de voordelen bij handelaars in ons polderdorp en in de omgeving spelen een belangrijke rol bij het vernieuwen van het lidmaatschap. De Gezinsbond kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst en rekent op jongeren om de bestuurswerking te bestendigen.

We hopen onze leden talrijk te mogen begroeten op onze viering 90 jaar Gezinsbond Kieldrecht!

Namens het bestuur
Marina Roggeman
Voorzitter